ยิ้มสู้...รู้มะเร็ง ฉลองเปิดศูนย์โรคทางเดินอาหาร สุดพิเศษแพคเกจส่องกล้อง

โปรแกรม/แพคเกจของศูนย์ อายุรกรรม