โรงพยาบาลสุขุมวิท ต้อนรับคณะทูตจากประเทศโอมาน

 โรงพยาบาลสุขุมวิท ต้อนรับคณะทูตจากประเทศโอมาน
เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารโรงพยาบาลสุขุมวิท ได้ให้การต้อนรับคณะทูตจากประเทศโอมาน ในการเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาล