ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

จำนวนที่รับ

1. พยาบาลวิชาชีพประจำ WARD10,11

  • เพศหญิง

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัญฑิต

 • มีใบประกอบวิชาชีพฯ

 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 • สามารถทำงานเป็นกะได้

 2 อัตรา


2. พยาบาลวิชาชีพ ประจำ ICU
     (
ผู้ป่วยวิกฤต)

 • เพศหญิง

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัญฑิต

 • มีใบประกอบวิชาชีพฯ

 • หากมีประสบการณ์ในงาน ICU อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  3 อัตรา

3. พยาบาลวิชาชีพ ประจำ OR(ห้องผ่าตัด)

 • เพศหญิง

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัญฑิต

 • มีใบประกอบวิชาชีพฯ

 • หากมีประสบการณ์ในงาน OR อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 2 อัตรา

4. พยาบาลวิชาชีพ ประจำ LR(ห้องคลอด)


 • เพศหญิง

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์บัญฑิต

 • มีใบประกอบวิชาชีพฯ

 • หากมีประสบการณ์ในงาน LR อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 1 อัตรา

5. นักรังสีเทคนิค

 • พศชาย/หญิง

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารังสีเทคนิค

 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 • หากมีใบประกอบวิชาชีพและประสบการณ์ในงานรังสีเทคนิค อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


 2 อัตรา

6. เภสัชกร

 • เพศชาย/หญิง

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์บัณฑิต

 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 • หากมีใบประกอบวิชาชีพและประสบการณ์ในงานเภสัชกรรม อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 4 อัตรา

7. พนักงานการเงินส่วนหน้า


 • เพศชาย/หญิง

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

 • มีใจรักงานบริการ

 • หากมีประสบการณ์ในงานการเงินส่วนหน้าประจำโรงพยาบาล อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 1 อัตรา


8.พนักงานรับโทรศัพท์

 • เพศชาย/หญิง

 • จบการศึกษาระดับม.6 – .ตรี

 • มีใจรักงานบริการ

 1 อัตรา

9. พนักงานบัญชี

 • เพศชาย/หญิง

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

 • หากมีประสบการณ์ในงานบัญชีประจำโรงพยาบาล อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 1 อัตรา


 


 

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล 0-2391-0011 ต่อ842,  843, 844
hrm@sukumvithospital.com